Vilka vi är

Contaplus är ett specialiserat rekryterings- och konsultföretag inom ekonomi och finans. Vi som arbetar här är själva ekonomer eller har en personalvetenskaplig bakgrund, med mångårig professionell erfarenhet från ekonomiområdet. Det innebär att all vår kunskap och erfarenhet finns samlad inom detta område, liksom hela vårt nätverk.

Mattias Larrieu
Mattias Larrieu har en Magisterexamen i Företagsekonomi med inriktning Finans från Handelshögskolan i Göteborg. Mattias har varit delaktig i att bygga upp Contaplus i Göteborg sedan bolaget startade sin svenska verksamhet och har totalt 17 års erfarenhet av att arbeta med kvalificerad rekrytering. ”När jag fick möjlighet att börja arbeta på Contaplus var det specialiseringen inom ekonomi/finans kombinerat med att få bygga upp något från grunden som lockade. Variationen i arbetet, möten med människor och att, på ett professionellt sätt, kunna tillföra kompetens till organisationer är några av de saker som drivit mig genom åren.”
Heidi Bader
Heidi Bader har en Magisterexamen i Organisation från Handelshögskolan i Göteborg / University of New Orleans, La, USA samt en Kandidatexamen i Redovisning och 10 års erfarenhet som kvalificerad controller inom AB Volvo koncernen. Heidi har även drivit egen verksamhet inom café och catering under fyra års tid. ”På Contaplus får jag möjlighet att arbeta nära kunder med det jag brinner för; organisations- och affärsutveckling kopplat till individer, fortfarande med ekonomi som inriktning.”
Jeanette Liljeblad
Jeanette Liljeblad har en Kandidatexamen med inriktning inom Marknadsföring och har även studerat kurser inom personalvetenskap samt psykologi från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har 7 års erfarenhet inom ekonomi från Volvo Lastvagnar och Ford Credit. ”Jag tycker det är spännande att sätta mig in i våra samarbetspartners behov för att kunna hitta den rätta kandidaten. Inte bara genom rätt utbildning och erfarenhet, utan också genom att hitta en personlighetsmässig matchning för organisationen och den tilltänkta arbetsgruppen. Att helt enkelt hjälpa våra samarbetspartners och kandidater att utvecklas och växa tillsammans!”
Lisa Andersson
Lisa Andersson har en Magisterexamen i Management och en Kandidatexamen i International Business från Handelshögskolan i Göteborg. Lisa har tidigare arbetat med skadereglering på If Skadeförsäkring och som redovisningskonsult. ”Som konsultchef på Contaplus får jag möjligheten att kombinera min utbildningsbakgrund med mitt intresse för människor. Tack vare min roll och de stora kontaktytor vi har får jag chansen att hjälpa både företag och individer att utvecklas.”
Rebecca Pärsson
Rebecca Pärsson har en Magisterexamen i Företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg och har även studerat i England. Rebecca har tidigare arbetat på Skatteverket med inriktning mot aktiebolag och internationella frågor. ”Det bästa med mitt jobb är att jag får arbeta nära företag och hjälpa dem att nå sina mål. Att skapa långsiktiga relationer med fokus på utveckling och kompetens är någonting jag brinner för.”
Olivia Engberg
Olivia Engberg har en Kandidatexamen i Personalvetenskap från Göteborgs Handelshögskola. Olivia har tidigare arbetat som rekryterare i ett mindre konsultföretag och som rekryteringsassistent på CEVT. ”Som researcher på Contaplus får jag göra det jag älskar; nämligen att träffa många olika människor i syfte att finna lösningar och hjälpa dem att utvecklas.”

Del av Palm & Partners Gruppen sedan April 2018

Palm & Partners erbjuder bemanning och rekrytering, omställning/utveckling av personal samt executive search. Företaget har mer än 35 år i branschen och mer än 2 000 anställda per år. Verksamheten återfinns i Sydsverige (Malmö, Helsingborg, Karlskrona, Klippan, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Ängelholm), Västra Sverige (Göteborg, Halmstad, Värnamo, Ljungby) och Mellansverige (Stockholm, Handen, Hyltebruk, Örebro).

I Palm & Partners Gruppen ingår idag:

Palm & Partners Bemanning har fokus på entreprenad och bemanning mot logistiksektorn. Palm & Partners Professional erbjuder tjänster inom rekrytering av kvalificerade tjänstemän, främst inom logistiksektorn. Palm & Partners hanterar utveckling av ledare och team, stöd vid uppsägning och omställning och vägar till nya jobb via till exempel Stöd & Matchning. A-Search och Human Search har fokus på Executive Search. Nytt för i år är att ekonominischade Contaplus blir en del av verksamheten.

Vad Contaplus gör

Contaplus verksamhet grundades år 1995 i Lausanne, Schweiz. År 2000 fortsätter Contaplus sin expansion i Europa och öppnar nya kontor i ett flertal länder, bland annat i Sverige. År 2001 öppnar Contaplus sitt Göteborgskontor. År 2009 breddar Contaplus sin verksamhet och kan nu även erbjuda sina kunder konsultlösningar inom ekonomi- och finansområdet.

Vi rekryterar till alla typer av befattningar inom vårt område; från redovisningsekonomer, finansekonomer och controllers till ekonomichefer och CFO. Våra kunder är såväl stora som små företag och de återfinns inom alla typer av branscher.

Vår styrka kan sammanfattas i fyra punkter och utgör kärnan i vår verksamhet:

Specialiserade

Vår specialisering inom ekonomi och finans har gjort det möjligt för oss att bygga upp ett gediget nätverk och vi attraherar också marknadens bästa ekonomer. Dessutom har vi kunskap om branschen, tillgång och efterfrågan på ekonomer samt förståelse för specifika behov och krav.

Professionella

Alla på Contaplus är utbildade inom ekonomi och/eller beteendevetenskap. Vi är alla certifierade i MPA (strukturerat personlighetstest) och samarbetar med legitimerade psykologer för att testa och mäta generell analytisk förmåga. Eftersom rekrytering är vår vardag och inte alltid våra kunders kan det kännas tryggt att lämna över hela rekryteringsprocessen till oss som har gedigen erfarenhet inom området.

Personliga

Vi ser oss gärna som en samarbetspartner med tonvikt på långsiktiga relationer och personlig kontakt. Hos oss har du alltid en kontaktperson som är väl insatt i era behov och i rekryteringsprocessen. För oss är ett nära samarbete självklart för att förstå våra kunders önskemål och kunna tillgodose dessa.

Kvalitetsmedvetna

Alla företag, oavsett storlek, är lika viktiga för oss och vi är oerhört måna om att varje tillsatt tjänst ska bli så lyckad som möjligt. Våra nyckelord i en rekryteringsprocess är öppenhet, ärlighet och rak kommunikation. Genom att anlita oss kan du vara säker att få bästa tänkbara urval av lämpliga personer till den tjänst som skall tillsättas.

Hur vi gör

Datasekretess och bolagets integritetspolicy

Bolagsgruppen värnar och respekterar din integritet. I denna integritetspolicy beskriver vi de olika typer av personlig information som vi samlar in, hur vi använder denna information och de rättigheter och valmöjligheter enskilda personer har gällande vår användning av deras information.

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Bolaget agerar som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för sina jobbkandidaters och medarbetares räkning och ansvarar för att personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig lag.

All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Bolagets utgångspunkt är att inte registrera data som inte anses nödvändigt för vår verksamhet, och heller inte spara data längre än vad syftet kräver. Det innebär att Bolaget följer lagar och förordningar som anger hur länge olika typer av data får sparas. Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, hemadress och e-postadress. I enlighet med GDPR kommer Bolaget att föra register över de kategorier av personuppgifter som kontrolleras och behandlas. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas med personuppgifter såsom exempelvis insamling, lagring och bearbetning.

Finns du registrerad i något av Bolagens register så har du rätt till att;

  • Ta del av de uppgifter som vi har registrerade
  • Begära att få de uppgifter som finns registrerade raderade
  • Begära att få ut de uppgifter som finns registrerade för att ge dem vidare till en annan verksamhet
  • Rätta de uppgifter som registrerats felaktigt

Du har rätt att begära ett registerutdrag på de uppgifter vi har registrerade. För att erhålla detta vänder du dig till IT@palmpartners.se, IT@asearch.se, IT@contaplus.se. Vilka uppgifter som finns med i registerutdraget beror på den relation du haft till Bolaget. Behandlingstiden för registerutdrag är 4 veckor. Vi samlar uppgifterna i en fil och skickar dem till den e-postadress som finns registrerad hos oss, detta för att säkerställa att uppgifterna kommer till dig och ingen annan. Du har rätt att begära registerutdrag på registrerade uppgifter en gång per en 12-månadersperiod.

Du har rätt att begära att få uppgifter raderade. För att säkerställa att begäran av radering kommer ifrån dig kommer vi att skicka ut en förfrågan om radering till den e-postadress som finns registrerad hos oss. När vi fått bekräftelse från dig kommer radering att ske, behandlingstiden för radering av uppgifter är upp till 4 veckor. På grund av andra lagar och förordningar är Bolaget i vissa fall förhindrade att radera uppgifter som vi har registrerade. Exempel på detta är bokföringslagen och lagen om diskriminering som förhindrar oss från att radera uppgifter som är knutna till din anställning eller om du ingått i en rekryteringsprocess. För att använda rätten till att bli raderade behöver du vända dig till IT@palmpartners.se, IT@asearch.se, IT@contaplus.se.

Du har rätt att få de uppgifter som registrerats hos oss felaktigt rättade. I första hand ber vi dig att logga in på din profil via Bolagets hemsidor. I andra hand ber vi dig vända dig till IT@palmpartners.se, IT@asearch.se, IT@contaplus.se. Bolaget kommer rätta uppgifterna så fort som möjligt, dock senast inom 4 veckor efter begäran om rättelse.