Vad vi gör

Med över 15 års erfarenhet av specialiserad kompetensförsörjning inom ekonomi har vi lärt oss en hel del om hur man går till väga för att nå goda resultat. Dessa insikter är grunden till att vi idag ser oss mer som en samarbetspartner än en tjänsteleverantör. För oss betyder det ett nära samarbete, där vi verkligen förstår kundens organisation och har kompetensen som krävs för att identifiera och lösa de specifika behoven.

Långsiktiga relationer med ett stort antal kundföretag och ett unikt nätverk av tusentals ekonomer ger oss en stabil grund att stå på. När du anlitar Contaplus kan du känna dig trygg med att få ett kompetent och professionellt stöd när du behöver det.

Är ni osäker på hur ni på bästa sätt kan lösa ett behov på ekonomiavdelningen, hör av er till oss!

Rekrytera

Contaplus har bedrivit rekryteringsverksamhet inom ekonomi och finans i Sverige sedan 2000. Vi har idag ett gediget och värdefullt kontaktnät och kan på relativt kort tid hjälpa er att hitta nyckelpersoner inom dessa områden.

Chefspositioner inom ekonomi:
CFO /  Ekonomichef
Koncernredovisningschef
Redovisningschef
SSC-chef (Shared Service Center)

Controllerpositioner:
Business Controller
Financial Controller
Produktionscontroller
IT Controller
HR Controller

Redovisningstjänster:
Redovisningsekonom
Koncernredovisare
IFRS-specialist
Internrevisor
Ekonomiassistent

Finanstjänster:
Finanschef
Treasury
Cash Management
Finansanalytiker

Läs mer om utförda uppdrag.

Konsulttjänster

Contaplus kan även erbjuda sina kunder konsultlösningar och det gör oss till en heltäckande leverantör inom ekonomiområdet. Om du som kund avser att rekrytera har du nytta av detta genom att ha en kvalificerad konsult på plats samtidigt som du har god tid på dig att genomföra en rekryteringsprocess. Det kan självklart finnas andra anledningar till att man behöver ta in konsulthjälp som tillfällig eller tidsbegränsad förstärkning, som exempelvis vid:

Projekt –  Extra stöd eller resurs vid projekt

Interim – Under rekryteringsprocessen

Intensiva perioder – Resursförstärkning på hel- eller deltid

Föräldraledigheter – Konsult kan hyras in eller anställas på vikariat

Systemimplementationer – IT-orienterad konsult vid exempelvis byte av affärssystem

Nya positioner – För att säkerställa behovsbilden inför en eventuell rekrytering

Verksamhetsutveckling – Förändringsarbete, effektiviseringar, organisationsförändringar kan förenklas med hjälp av en erfaren konsult

Second opinion

Har ni en egen rekryteringsprocess och en slutkandidat ni är på väg att anställa kan ni kvalitetssäkra genom att anlita oss för tester och vår bedömning av kandidaten.

Då utvärderas kandidatens personliga egenskaper i förhållande till den aktuella tjänst som skall tillsättas. Ni får en personprofil som visar en persons förväntade beteende på arbetet i olika situationer. Genom detta kan man få en klar bild av hur väl kandidaten passar för arbetet samt av de områden man måste ägna särskild uppmärksamhet åt för att stödja kandidaten eller medarbetaren.

Vi arbetar även med numeriska och analytiska tester samt med specifika tester för att mäta kunskapsnivå inom Excel eller redovisning.

Ledarskapsbedömning, Teamutveckling och stöd

Är ni i behov av en längre resa än bara en enstaka rekrytering kan vi med vår breda bakgrund och erfarenheter erbjuda ett partnerskap där vi ser över er organisationsstruktur samt behov framåt.

Funderar ni i dessa banor kontakta oss för mer information om hur vi går tillväga.